Hvad giver dit nøglekort dig af muligheder?

Som medlem af SMil Århus kan du benytte vores lokaler til leg og hygge næsten som det passer dig. Og du kan lukke dig selv ind og ud af lokalerne med dit personlige nøglekort.

Med dit nøglekort har du adgang til SMil Århus' lokaler på medlemsaftener og til arrangementer, samt i tidsrummene for udvidet åbningstid:

Tirsdag fra kl. 17:00 til 24:00, torsdag fra kl. 7.00 til *fredag kl. 16.00 og igen fra fredag kl. 20.00 til lørdag kl 19:00 og fra lørdag kl 20:00 til søndag kl. 24.00.

*Fredag fra 16.00 til 20.00 er man nødt til lige at forlade lokalerne da der i denne tid bla. afholdes informationsaftener for nye medlemmer.

Af hensyn til ejendommens øvrige lejere er der ingen legeaktiviteter i dagstimerne kl 06-17.

HUSK: 
Altid at tjekke kalenderen på forsiden om der er et andet arrangement inden du møder op!

Bestyrelsenmedlemmer glemmer ligesom andre mennesker. Bestyrelsenmedlemmerne kommer på medlemsaftenerne som menig medlemmer, og det er nemt at glemme ting man kort har snakket om på en medlemsaften. Så det er ikke tegn på arrogance eller ligegyldighed hvis du bliver bedt om at henvende dig skriftligt. Er det bare en lille ting er det hurtigt at skrive det på en lap papir op putte den i forslagskassen.

SMil Århus er med i en landsforening. Besøg vores landsforening på www.sado.dk  (her ser du de øvrige afdelinger).

Når du er medlem i SMil Århus er du velkommen til at besøge de øvrige afdelinger i SMil. (dog gælder der særlige forhold for SISC afdelingen).

Nej, det er som udgangspunkt kun den af bestyrelsen udpegede indkøber der foretager indkøb. Grunden til det er for at undgå, at der bliver købt en masse ind, som der ikke er behov for og dermed i sidste ende må kasseres.

Er det under et år siden du har været medlem af SMil Århus skal du ikke til en informationsaften igen. Du kan blot møde op i lokalerne og genindmelde dig eller kontakte vores kartoteksfører.

Bemærk: Dette gælder kun for tidligere SMil Århus medlemmer.

Den bedste måde er at henvende dig ved at sende os en mail eller skrifteligt via forslagskassen (placeret i lokalerne), eller du kan møde op til et bestyrelsesmøde.

På bestyrelsesmøderne vil punkter fra gæster komme først på dagsordenen, så det ikke er nødvendigt for gæsten at blive under hele mødet.

Vi vil meget gerne have aktive interessegrupper i SMil Århus. Vil du gerne oprette en gruppe så send en ansøgning til bestyrelsen, hvori du beskriver gruppens formål, om det skal være en åben eller lukket gruppe, samt hvem der skal være kontaktperson og dermed nøgleansvarlig for gruppen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der indkaldes for medlemmer i.h.t. vedtægterne. Generalforsamlingen ligger i efteråret. 

Referater fra Generalforsamlingen er til gennemsyn i foreningens lokaler.

Vedtægterne for SMil Århus er altid til rådighed for vores medlemmer i lokalerne, og udleveres altid i forbindelse med vores Generalforsamling.

Kan læses her.

Vi holder åbent fredage fra 20-02 og lørdage fra 20-02. 

Om lørdagen kan der være et særligt tema.

Tjek altid kalenderen på forsiden inden du tager afsted for at sikre dig om vi har åbent og hvad aftenens tema er.

Det afgøres af bestyrelsen fra gang til gang.

Ud over særlige arrangementer som f.eks. Informationsaften hvor der er offenlig adgang til, er der kun adgang til foreningens lokaler for medlemmer. For at sikre et trygt miljø er lokalerne (ud over de offenlige aftner) altid aflåst.

Vore priser finder finder du her

Foreningens husorden ser du her.

Musikken der spilles i lokalerne nøje udvalgt til at passe ind i den stemning der er i lokalerne. Har du forslag til ny musik er du velkommen til at kontakte os.

Medlemmer af SMil Århus kan have gæster med. Læs mere her.

 

Oplever du at der er ting, links o.s.v. på hjemmesiden der ikke fungere, eller har du behov for at kontakte Webmaster for denne hjemmeside bedes du kontakte os her.