CORONA

Efter udmeldingen d. 14/1-2021 vedrørende forlængelse af coronarestriktionerne, er vi desværre nødsaget til at forlænge lukningen af foreningens lokaler, foreløbigt til den 7/2-2021. Vi fra bestyrelsen side beklager meget, og følger naturligvis situationen nøje, og vil afholde et møde så snart der er nyt fra myndighederne. Vi håber snart at kunne åbne igen!

Mvh Bestyrelsen


På bestyrelsesmødet d. 6/1-2021 har vi gennemgået de specifikationer af de nuværende coronarestriktioner, der d. 6/1-2021 blev offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside. Her nævnes det, at foreningslokaler med kortadgang for medlemmer IKKE er undtaget nedlukningspåbuddet, og vi har derfor ikke andre muligheder end at lukke foreningens lokaler med øjeblikkelig virkning, og indtil videre frem til d. 17/1-2021. Bestyrelsen holder møde igen d. 17/1-2021, hvor vi tager stilling til eventuelle ændringer i restriktionerne.

 

Allerede siden før jul har vi oplevet et større tab af medlemmer, og derudover en lavere indtægt fra salg i baren. Det er selvfølgelig naturligt, at man ikke ønsker at betale for noget, man ikke kan benytte, men foreningen skal desværre stadig betale husleje, el og øvrige faste udgifter, selvom vi ikke må benytte vores lokaler. Vi fra bestyrelsens side vil derfor kraftigt opfordre til, at man fortsætter med at forny sit medlemskab, så vi alle sammen har en forening at vende tilbage til, når det igen er muligt. Kontingent kan indbetales via indbetalingskort i netbank med nedenstående betalings-id, der også fremsendes, når det er ved at være tid for fornyelse af medlemskab:

 

Betalings-id: +71<000000000812081 +81005575<

 

Derudover er det også muligt at give en donation til foreningen med samme betalings-id, hvilket vi også opfordrer alle, der har mulighed for det, til at gøre. Det kan fx være de 10 kr, man normalt ville bruge på to kopper kaffe i foreningen. Alle beløb er meget meget velkomne!

 

Vi fra bestyrelsen er kede af, at vi ikke længere har mulighed for at lade medlemmerne benytte lokalerne, men sådan er det desværre i nuværende situation. Vi krydser fingre for snart at kunne åbne igen, og at vores alle sammens forening kommer igennem.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

FORENINGENS LEGETØJ:

  • Foreningens medlemmer er voksne mennesker, der kan omgås disse med omtanke for eget helbred. Vi har alle fået printet ind de seneste måneder, at der stadig flurerer corona, og vi gør opmærksom på, at brugen af foreningens redskaber, som altid, er på eget ansvar.
  • Vi opfordrer stadig alle i farezone og udsatte for corona, til at holde sig i agt og passe på sig selv. Har man tegn på sygdom, så skal man blive hjemme.
  • Madrasser og skummåtter, der ikke kan sprittes tilstrækkrligt af, er fjernet og kan ikke benyttes.


ADFÆRD:

  • - Social distancing: hold god afstand og undlad at give hånd eller krammere med mindre du allerede har en aftale med den anden person
  • - Afspritning: sprit af både før og efter leg, og sprit også møbler og andre kontaktflader af for at hjælpe med at holde en god hygiejne. Lad spritten virke i 30 sekunder inden     aftørring.


ANONYMISERET SMITTEOPSPORING:

Mundbind:

Da vi laver tilmelding til alle arrangementer, inkl. gæsteaften, og kun medlemmer kan komme ind i lokalerne ellers, er der ikke offentlig adgang til lokalerne, og vi er derfor ikke underlagt det nye påbud om mundbind. Ønsker man dog at bære mundbind under arrangementer, er dette naturligvis helt okay, uanset om det passer til den øvrige dresscode.


HUSK KONTANTER

  • Vores udbyder af dankort-betaling har ændret i deres regler, og vil ikke længere tilbyde os deres services. Dankortbetaling er derfor ikke muligt længere.
  • Der arbejdes i øjeblikket på at få oprettet mobile-pay som betalingsløsning til foreningen. Der vil komme opdatering omkring hvordan og hvor man må stå med dette, når det er oppe at køre, og bar-gruppen har fået fastlagt hvordan de vil gennemføre dette i praksis. 

Kontingentstigning:

På generalforsamlingen d. 27/9-2020 blev der vedtaget en stigning i medlemskontingentet pr. 1/1-2021. Kontingentet vil stige fra de nuværende 133 kr pr måned til 150 kr pr måned. Ved køb af helårsmedlemsskab gives stadig en måneds rabat. Stigningen i kontingent er først gældende, når et medlemskab fornyes efter 1/1-2021. Har man altså et medlemskab, der er betalt i 2020 og strækker sig ind i 2021 skal man altså IKKE betale ekstra for den del af medlemskabet, der gælder i 2021.

Opdatering af husorden angående rygning:

Det er ikke længere tilladt at ryge i foreningens lokaler. Rygning skal fremover foregå udenfor. Husk vanilla-venlig påklædning, når dette foregår.